Dutch Passion Fem

Info "Gefeminiseerde zaden"

In een experiment in 1999 hebben we van 15 varieteiten, gefeminiseerde zaden (30 zaden per varieteit) uitgezaaid om:
1) de percentages vrouwelijke, mannelijke en hermafrodiete planten te bepalen.
2) de homogeniteit van de planten, onderling per soort, met elkaar te vergelijken.

  • De resultaten waren veelbelovend. Negen van de 15 varieteiten hadden 100% vrouwelijke nakomelingen, terwijl de percentages vrouwelijke nakomelingen van de overige 6 varieteiten schommelde tussen de 80 en 90 procent. De overige planten waren hermafrodieten, waarbij de mannelijke bloemen aan het einde van de bloeitijd ontstonden, zodat nauwelijks zaadvorming kon plaatsvinden.
  • Ongeveer zeventig procent van de planten gekweekt uit "gefeminiseerde" zaden, was veel homogener dan de planten van dezelfde varieteit, gekweekt uit de "reguliere" zaden. Ongeveer twintig procent was iets homogener, terwijl ongeveer tien procent als niet verschillend werd gezien.

Uit eigen onderzoek en literatuur blijkt dat het ontstaan van een mannelijke of een vrouwelijke plant uit zaad, behalve van de aanleg in de geslachtschromosomen, ook afhankelijk is van diverse omgevingsfactoren (stikstofgehalte, kaliumgehalte, luchtvochtigheid, hoogte van de temperatuur. kleur van het gebruikte licht, uren licht per dag, stress). Een verhoging van het standaard-stikstofgehalte zorgt ervoor dat meer vrouwelijke planten uit zaden ontstaan. Een verhoging van het kaliumgehalte neigt naar meer mannelijke planten en omgekeerd. Een verhoogde luchtvochtigheid zorgt voor een verhoging van het aantal vrouwelijke planten uit zaad, een verlaging voor meer mannelijke planten. Een lagere temperatuur zorgt voor een groter aandeel vrouwelijke planten, een hogere temperatuur voor meer mannelijke planten. Meer blauw licht geeft meer vrouwelijke planten uit zaad, meer rood licht geeft meer mannelijke planten. Minder uren licht per dag geeft meer vrouwelijke individuen, meer uren licht per dag geeft meer mannelijke planten.

Voor de produktie van onze gefeminiseerde zaden, starten we met geselecteerde vrouwelijke klonen (stekken) van onze Cannabisvariëteiten.
Onder normale groeicondities verschijnen in deze vrouwelijke stekken geen mannelijke bloeiwijzen. Met de door ons ontwikkelde methode zijn we in staat om deze vrouwelijke klonen, aan te zetten tot uitbundige produktie van mannelijke bloeiwijzen . Het geproduceerde stuifmeel gebruiken we voor de produktie van onze "gefeminiseerde zaden".

!