Home » Featured, Wiet Kweken

Wiet Kweken Voor Beginners : Voeding Geven Deel 4

13 November 2010 179,333 views 88 Comments

Hoeveel kweekboeken je ook leest, het biedt niet altijd duidelijk inzicht over het voeding geven aan je wietplanten. Je wietplanten op de correcte manier voeden is belangrijk om tot een goed eindresultaat te komen. Ik zal proberen wat inzicht te geven wat belangrijk is bij voeding geven aan je wietplanten.

Voedingsbehoefte van wietplanten veranderd tijdens levensfase.

Wanneer je wietplanten beginnen aan de groei dan hebben ze vrij weinig voeding nodig. De eerste twee weken hoef je vrijwel enkel water te geven als je op aarde kweekt. Wanneer je wietplant zo’n 15-20cm groot is met enkele kleine zijtakken eraan dan breekt het moment aan om voeding te geven. Zo’n driemaal per week mag je voeding geven op normale sterkte zoals op je voedingsfles aangegeven staat. Je wietplanten zijn nog vrij klein dus zullen ze niet zoveel voeding verbruiken. Naarmate ze steeds groter worden zal de behoefte aan voeding ook stijgen.

De eerste weken van de groei en bloeiperiode gaan vrijwel vlot voor iedereen. Goede kweekaarde bevat genoeg voeding voor de wietplanten voor de eerste 3-5 weken. Wannneer de bloei begint dan zullen de eerste drie weken van de bloei de wietplanten enorm groeien en hun uiteindelijke grootte benaderen. De eerste drie weken van de bloei is eigenlijk nog steeds groeiperiode. De wietplanten zullen geen toppen aanmaken tot ongeveer de derde week van de bloei wanneer kleine topjes zich zullen beginnen vormen. Tijdens de eerste twee weken van de bloeiperiode kan je gerust nog groeivoeding geven. De wietplanten kunnen nog gebruik maken van de extra stikstof in de groeivoeding om een redelijke grootte te krijgen. Indien je wilt dat je wietplanten wat kleiner blijven, dan kun je vroeger op bloeivoeding schakelen zodat ze iets minder sterk groeien indien je hoofdruimte beperkt is.

Vanaf de vierde week tot 6 de week van de bloei dan gaan je wietplanten zeer sterk bloeien. Dit zijn de belangrijkste weken om als kweker ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Problemen tijdens deze weken kunnen een harde impact hebben op je uiteindelijke opbrengst.

Tijdens de bloei hebben de wietplanten veel fosfor en kalium nodig om grote wiettoppen te vormen.

De meeste problemen zullen zich voordien rond deze periode. De wietplanten verbruiken nu enorm veel voeding en het is belangrijk om nu voldoende voeding te geven. Anders zullen je wietplanten vergelen of andere kwalen krijgen. Als je nu je dosis voeding niet verhoogt of meermaals per week voeding geeft dan zullen je wietplanten niet genoeg grote toppen kunnen aanmaken. Naarmate de wietkweek vordert moet je je voeding geven aanpassen. Hoe langer de kweek duurt hoe groter de voedingsbehoefte wordt van je wietplanten. Als je nu nog steeds even weinig voeding zou geven tijdens het wiet kweken als in het begin van je kweek dan zal je snel met een voedingstekort zitten. De meeste beginnende kwekers zullen op dit moment sterk vergelende bladeren krijgen omdat de voedingsbehoefte plots zeer sterk wordt, je moet durven voeding geven omdat eenmaal je een tekort krijgt je genoeg voeding moet geven om aan de behoefte van je plant te voldoen + het tekort weg te werken. Indien je te weinig voeding geeft zal het tekort verergeren en zal je denken dat voeding geven niet helpt. Indien je nog steeds niet genoeg geeft zal het inderdaad niet helpen.

De voedingsbehoefte van je wietplant daalt wanneer de laatste week nadert. Eenmaal je wietplant mooie grote thc rijke toppen aangemaakt heeft, dan moet je enkel nog wachten tot de toppen afgerijpt zijn. De toppen zullen niet zoveel meer groter worden en dus moet je het voeding geven terug aanpassen. Wanneer de grote explosie van topvorming gebeurd is, is het belangrijk om nu terug een lagere dosis voeding te geven aan je planten. Indien je nog steeds evenveel voeding zou geven als voordien dan kun je een overschot aan voeding hebben. Teveel voeding geven is redelijk schadelijk voor je wietplanten en de topvorming, zeker wanneer het tijdens de belangrijkste weken gebeurd 4-6 de week. Op het einde van de kweek is het minder erg omdat de toppen ondertussen hun volume al gekregen hebben.

De voedingsbehoefte van je wietplant verloopt in stijgende lijn en naar het einde toe wordt de behoefte terug wat minder. Dit wetende en hiermee rekening houdende kan je de kweek tot een goed einde brengen. Volwassen bloeiende wietplanten hebben dagelijks voeding nodig terwijl een beginnend wietplantje genoeg heeft met tweemaal per week.

Hoe weet je wanneer een wietplant voeding nodig heeft?

Ervaring en veel kijken naar je wietplanten. Een wietplant die genoeg voeding heeft zal een donkergroene blinkende gloed over haar bladeren hebben. Wanneer je wietplanten supergroen staan is het best om rustig aan te doen met je voeding. Teveel voeding geven nu kan ervoor zorgen dat je een overdosis voeding geeft. Je bladpunten zullen dan verbranden en bruin kleuren. Hou dus altijd de bladpunten bovenaan in de kruin van de wietplant in de gaten. Voeding wordt altijd naar de nieuwe scheuten gestuurd, dus de eerste tekenen van overvoeding kun je daar zien. Indien je bladpunten verbranden dan moet je nu rustig aan doen en enkele dagen gewoon water geven. Daarna gewoon voeding geven maar iets minder sterk. Indien je het niet snel genoeg opmerkte en het vrij erg wordt dan moet je goed spoelen door extra veel water te geven zodat overtollige voedingsresten verwijderd worden.

Wanneer de wietplant een tekort aan voeding heeft dan zal ze lichtgroen van blad kleuren. En wanneer het erger wordt dan begint de wietplant met te vergelen. De wietplant zal altijd beginnen met te vergelen door de oudste bladeren leeg te zuigen en de voeding eruit te halen.

Een voedingstekort is minder erg dan overvoeding. Gewoon iedere dag voeding geven tot het blad mooi groen staat of de dosis van je voeding verhogen zodat je een sterkere oplossing verkrijgt. Indien met je zeer zware tekorten te maken hebt, dan werkt een combinatie van bladvoeding met standard voeding het best. Wietplanten kunnen voeding onmiddelijk opnemen via hun bladeren. Door de voeding op hun bladeren te spuiten kunnen ze dit sneller opnemen dan via hun wortels waardoor je sneller resultaat ziet. Op deze manier kun je gele planten vrij snel omtoveren in groene struiken in enkele dagen tijd.

Tenzij je kleurenblind bent is voeding geven vrij eenvoudig als je je wietplanten kunt lezen. Van geel tot donkergroen blad kun je inschatten wat je moet doen. Zolang je wietplanten mooi groen blijven ben je goed bezig.

De kunst van wiet kweken bestaat erin om te zorgen dat je wietplanten nooit een tekort hebben en niet overvoed worden. Een eenvoudige manier om te kunnen inschatten wat de voedingsbehoefte is van je wietplanten is door gewoon water te geven enkele dagen tot je merkt dat ze lichter van kleur worden of geel worden. Hoe sneller ze geel worden hoe meer voeding ze nodig hebben. Duurt het drie dagen voordat ze geel worden dan weet je dat je ongeveer om de drie dagen voeding moet geven. Als je twijfelt of ze nu voeding nodig hebben ofniet en je wietplanten staan met een mooi groen bladerdek dan wacht je best, het is makkelijker om extra voeding te geven dan een overbemesting te hebben. Naarmate je wat ervaring hebt dan zul je vrij snel kunnen inschatten wanneer je voeding moet geven.

Hoe herken je voedingstekort bij wietplant?

Het is belangrijk om te kunnen weten wat er met je planten scheelt, één van de meest voorkomende problemen is voedingstekort van je wietplanten. De eerste stap is dat je wietplanten een lichter groene kleur krijgen dan dat ze goed doorvoed zijn. Eenmaal je wietplant een tekort aan voeding geeft dan zal ze haar oudere bladeren afstoten maar eerst alle voeding eruit verwijderen voor de nieuwe scheuten. Een voedingstekort begint dus altijd onderaan.Hou dus de onderkant van je wietplant in de gaten, wanneer de bladeren daar beginnen te vergelen dan geef je niet genoeg voeding. Dit zal verergeren en steeds meer bladeren zullen vergelen. De bladeren waaruit alle voeding is gehaald zullen afgestoten worden en loskomen, deze bladeren mag je verwijderen. Bladeren die beschadigd zijn of niet genoeg licht krijgen kunnen ook vergelen en afgestoten worden. Dus als je één enkel geel blaadje hebt hoef je niet direct zorgen te maken. Dit gebeurd vooral bij vrij grote wietplanten met zoveel zijtakken en bladeren dat de wietplant de bladeren die ze niet meer nodig heeft verwijderd.

De twee meest voorkomende tekorten zijn kaliumtekort en stikstoftekort. Stikstoftekort komt vooral voor tijdens de groeiperiode en begin van de bloei. Stikstof is een basiselement voor de ontwikkeling van je plant en verbruikt hiervan grote hoeveelheden tijdens de groeifase. Bij dit tekort begint de vergeling aan het bladpunt van je blad en wordt het blad steeds geler naar de bladsteel toe.  Je blad kan er dan voor de helft groen uitzien en voor de helft geel. Je blad zal steeds geler worden tot alles geel is.

Kaliumtekort is tijdens de bloei een probleem, kalium in samenwerking met fosfor zorgt voor een sterke topontwikkeling. Wanneer je wietplanten grote toppen vormen zullen ze grote behoefte hebben aan kalium en fosfor. Tijdens de bloei zul je vergeling van je blad zien van de bladrand naar de nerven toe. De bladrand links en rechts zal eerst geel worden en de nerven in het midden zullen het langst groen blijven.

Beide tekorten zijn eenvoudig op te lossen door extra voeding te geven. In de bloei kan de standard voeding tekort schieten en is het handig om pk 13-14 toe te dienen. Pk 13-14 is extra bloeivoeding die kalium en fosfor bevat. Dit wordt gebruikt samen met een standard bloeivoeding.

Hoe herken je overbemesting bij wietplant?

Schuin draaien van wietblad bij overbemesting

Overbemesting kan zware schade berokkenen aan je wietplanten. Vrij vroeg kun je het soms merken aan bladeren die scheef trekken. Sommige bladpunten van je wietplant zullen schuin trekken naar rechts of links terwijl ze normaal mooi recht moeten staan. Dit zijn de eerste tekenen dat je plant het niet naar z’n zin heeft. Dit kun je ook hebben bij sterk bemeste aarde, sommige wietplanten houden niet van teveel voeding, andere kunnen er enorm veel van verbruiken. Wanneer overbemesting aanhoudt dan zullen de bladpunten gaan verbranden. Dit gebeurd bovenaan je wietplanten. De wietplant zal voeding altijd naar z’n nieuwe verse bladeren sturen daardoor zullen die bladeren het eerst verbranden. Voor het probleem te erg wordt kun je al vrij snel inspringen en je voeding aanpassen. Je bladpuntje zal er donkerbruin,dood uitzien. Als je niet goed oplet en het erger laat worden dan kun je allerlei kwaaltjes en plekjes krijgen.. Enige manier om schade te voorkomen is om zwaar te spoelen zodat alle voedingsresten verwijderd worden. Je planten zullen er nog steeds lelijk uitzien maar het zal niet verergeren en ze zullen nooit terug optimaal komen. Overbemesting zorgt ervoor dat je planten niets meer kunnen opnemen aan voeding. Iedere keer dat je voeding geeft dan stapelen zouten zich op in je aarde. Wanneer je water geeft aan je planten en ervoor zorgt dat je een klein beetje drain hebt waardoor overtollig water onderuit je pot loopt, kun je overbemesting voorkomen, omdat je zo telkens wat zouten wegspoelt. Ook een te sterke voedingsoplossing toedienen aan je planten kan overbemesting veroorzaken. Vooral bij kleine wietplantjes die nog niet veel voeding aankunnen.

Belang van ph en ec

Iedere medium waarop je kweekt zal een bepaalde ph waarde hebben. Aarde, cocos of steenwol…Ph is belangrijk omdat een wietplant het best voeding kan opnemen tussen een ph waarde van 5.8-6.3. Tussen deze waardes kan de wietplant het maximum aan voedingsstoffen opnemen. Buiten deze waardes wordt het moeilijker om bepaalde voedingsstoffen op te nemen. Op zich niet dramatisch als de ph niet perfect is, maar door te zorgen dat je  je wietplant rond deze waardes kweekt dan zal die veel beter presteren omdat ze alles heel goed kan opnemen wat ze nodig heeft. Om dit te realiseren gebruiken we een ph meter en ph- oplossing waarbij we het voedingswater kunnen afzuren tot de juiste waarde. De ph waarde van tapwater zal afhankelijk van regio rond de ph 7 liggen. Door ph- oplossing toe te voegen kunnen we de ph van het water naar ph 5.8 brengen.

Ec is de sterkte van je voeding. Een ecmeter meet geen voeding maar de vervuiling van je water. Door voeding aan je water toe te voegen kan de ec meter dit meten. Een milde voedingsoplossing is een ec van 1.0. We kunnen voeding toedienen aan ons water tot we die ec van 1.0 bereikt hebben. Naarmate de kweek vordert dan hebben de wietplanten meer voeding nodig en dan verhogen we de ec tot 1.3. Iedere week verhogen we de ec waarde indien nodig. Er staan kweekschemas online van de meeste voedingsmerken die een leidraad geven rond welke week je een bepaalde ec zou moeten hebben. Het voordeel van een ec meter is dat we veel nauwkeuriger kunnen wiet kweken. Een ec meter dient dus om te weten hoe sterk je voedingsoplossing is.

Zoals ik al zei,een ec meter meet geen voeding maar vervuiling van het water. Bepaald water kan op zichzelf een vrij hoge ec hebben zonder iets toegediend te hebben. Vrij normaal water zal een ec rond de 0.7 hebben. Als we dus een ec van 1.0 voeding geven hebben we eigenlijk maar 0.3 ec voeding gegeven. Het is belangrijk om de ec van je water te meten zodat je hier rekening mee kunt houden bij het voeding geven. Soms zul je met een iets hogere of lagere ec moeten beginnen afhankelijk van de ec van je tapwater.

Op aarde kun je als beginnend kweker zonder ph en ec meters goede resultaten behalen omdat aarde een buffer bevat en zichzelf wat reguleert. Eenmaal je wat ervaring hebt en meer controle wilt over de kweek van je planten dan kun je een ph en ec meter aanschaffen om preciezer te werk te gaan.  Wietplanten houden van regelmaat, door de ph redelijk stabiel te houden en de voedingsdosis langzaam op te bouwen krijg je betere resultaten.

Voeding geven voor dummies!

De makkelijkste manier om eenvoudig een wiet kweek door te komen zonder voedingsproblemen is om zo groot mogelijke potten te gebruiken. Een pot van 11-15 liter met goeie voorbemeste kwaliteitsaarde kan je vrijwel op kweken door enkel water te geven. Hoe groter de pot, hoe meer aarde en hoe meer voeding de pot bevat. Als je met kleinere potten werkt dan zal je voeding sneller opgebruikt zijn en dan zal jij zelf extra voeding moeten toedienen. Wel belangrijk om aarde in een growshop te halen want de aarde in een tuincentra is niet aangepast aan de voedingsbehoeften van wietplanten,ze bevatten vrij weinig voeding omdat gewone bloemen niet zoveel verbruiken. Sinds je wietplanten zo’n twee maanden half op je aarde moeten doorbrengen is het belangrijk dat deze van goede kwaliteit is, dit zal problemen voorkomen. Koop nooit universele potgrond, dit is zeer slechte grond. Als je geen andere optie hebt dan een tuincentra, koop dan zaai-enstek grond voor jonge plantjes. Deze grond bevat niet zoveel voeding maar is wel goed van structuur en voor goede start van je planten. Na zo’n tien dagen start je best met voeding geven sinds tuincentra grond zo’n twee weken aan voeding bevat.

Op zich kun je wiet kweken door vrijwel enkel water te geven zonder voeding, dit werkt enkel met aarde van een growshop en voldoende grote potten. Op zo’n manier kan zelfs een dummie een kweek tot een goed einde brengen. Toch is het beter om regelmatig wat bloeivoeding te geven zo’n tweemaal per week. Zo zorg je ervoor dat je aarde niet plots uitgeput raakt naar het einde toe van de kweek. Grote potten helpen er ook voor dat je minder water moet geven per week sinds ze meer water kunnen vasthouden en dat je moeilijker overbemest. Dit helpt vooral tijdens de zomermaanden zodat je potten niet te snel uitdrogen,anders moet je vrijwel iedere dag watergeven.

Iedere kweker zal met een overbemesting of voedingstekort vroeg of laat te maken hebben. Fouten maken is goed zolang je eruit leert. Belangrijk is om goed naar je planten te kijken zodat je er vroeg bij bent wanneer het fout gaat tijdens het kweken en dat je snapt waarom het mis ging. Wanneer je begrijpt op welk moment het misging en je te maken kreeg met een overbemesting of voedingstekort dan kun je deze kennis meenemen voor de volgende kweek. Hoe meer fouten je maakt hoe beter zodat je deze een volgende keer kunt vermijden. Tegenwoordig met het internet kunnen andere kwekers je bijstaan met hulp op verschillende wietforums. Ervaring opdoen en uit je problemen leren is de beste manier om je wietplanten goed te voeden. Succes…

88 Comments »

 • Nogo said:

  Thx!Goed geschreven!

 • fje said:

  fantastische uitleg. echt heel goed. zou graag in contact met je blijven over mijn op hande zijnde kweek. ik zal dit verslag nog wel een paar keer doornemen super bedankt!

 • OnlineAlien (author) said:

  Altijd goed om te horen, dat er iemand mee geholpen is.

 • alex said:

  hey dit is echt super,,
  het is gewoon goed om te horen[lezen] dat er mensen zijn met dit soort kennis en het belangrijkste is dat dezelfde mensen het niet erg vinden om hun kennis te delen met andere mensen.
  Jongens hartstikke top,ik hoop dat jullie altijd het beste gegund is en mij ook natuurlijk,
  HEEL ERG INFORMATIEF VOOR BEGINNENDE KWEKERS.

 • flippere said:

  hallo ik ben pas begonnen met kweken en ze komen uit maar daar bliojft het ook bij wat doe ik verkeerd te weinig aarde meschien of zo wie wil mij heklpen dit is voor mij allemaal nieuw laat iemand mij aub iets wten thanks op voorhand

 • Urbangrower said:

  geweldig stuk !!
  thnx!

 • OnlineAlien (author) said:

  Als je plantjes doodgaan na het ontkiemen, dan doe je iets verkeerd ja, Te vroeg voeding geven, teveel water? Mss moet je eens een kweekboek aanschaffen, de basiskennis opdoen is belangrijk zodat je je plantjes begrijpt…

 • Anonymous said:

  Geweldige uitleg! Veel andere site’s bevatten al deze informatie ook maar dan in verschillende topics. Jij hebt er 1 lange handleiding van gemaakt die erg aangenaam te lezen is en ook erg duidelijk is. Nice job

 • grunn said:

  IK ben een beginnende kweker samen met zoontje hebben we een plant. Nu lees ik dat aarde van de growshop goed is maar kun je zo maar een growshop binnen gaan of niet. Hoe duur is ong dat aarde en mest wie kan me dit vertellen. Alvast bedankt.

 • OnlineAlien (author) said:

  Hai

  Je kan zomaar een growshop binnengaan ja, het is net een tuinwinkel, de ene wel wat beter dan de andere. Op zich is het verschil niet zo groot met tuinaarde van een tuincentrum. Rond de 10 euro bij de growshop, als je goede grond in tuincentra haalt zit je ook tussen 8-10 euro. Voor 5 euro heb je universele potgrond is die is zeer slecht van kwaliteit, voordeel bij growshop is dat het voorbemest is zodat er voldoende voedingstoffen voor je wietplanten inzitten voor komende weken. Gewone aarde voor gewone bloemen die niet zoveel verbruiken is niet goed bemest.

 • kevin said:

  Dit is geweldig ! Dit is wat ik nodig had om te beginnen met plantjes. Heb de belangrijkste dingen eruit gehaald en zullen zeker van pas komen ;p
  idee van een goed wietsoortje voor een beginner ?

 • OnlineAlien (author) said:

  Wiet is zoals onkruid, kan tegen redelijk wat. Zolang je de basiskennis van het kweken toepast maakt het soortje weinig uit. Zelfs de sterkste soorten zullen geen goede resultaten geven als je totaal verkeerd bezig bent. Kies gewoon een soortje die je interesseert. Dit is het leuke van wiet kweken, je ontdekt bepaalde soorten, soms valt het eens tegen maar grotendeels heb je altijd goede resultaten. Gewoon veel lezen, rondhangen op forums en dan je eigen keuze maken…

 • jonathan said:

  hey
  Ik ga met een paar vrienden onze eerste grow doen.
  De meest noodzakelijke dingen hebben we al.
  Maar we willen de tent van 1.20 op 2.40m in een leegstaande stal zetten
  zou dit gaan of gaan we problemen hebben met temperatuur en luchtvochtigheid ook zal het waarschijnlijk winter zijn tegen de oogst. En zouden we daar 30plantjes kunnen in growen of zou dat teveel zijn.
  Nu nog mijn laatste vraag ik heb nog 3 autoflower zaadjes over van toen ik buiten planten had zou dit gaan want hij gaat dan plots maar 12 u licht meer hebben.
  Alvast heel erg bedankt voor de informatieve tekst.

 • OnlineAlien (author) said:

  Hoi

  De hps kweeklamp zou de tent goed genoeg moeten verwarmen, je zult eventueel je afzuiger moeten dimmen zodat die niet zo snel draait en dus minder warme lucht afzuigt. Zodat je temperatuur niet te sterk daalt. Als het een zeer koude winter is, zul je eventeel bij moeten verwarmen met een kachel, hangt ervanaf hoe koud het in de stal wordt. Aantal planten hangt van de groeiperiode af, dus hoe meer, hoe kleiner je planten en minder groei. Autoflowers kun je ook binnen gebruiken zal sowieso beter zijn dan buiten want binnen is het altijd zonnig. Alleen in zuiderse regios zullen autoflowers het buiten beter doen..

 • A3 said:

  vraag wanneer is nou het beste om voeding te geven , het is bekend dat de plant als het licht uitgaat het meeste groeid is nu het beste om zeg maar een uur voor die tijd als lampen uit gaan te voeden of maakt dat niks uit want als de lampen aan zijn en je geeft dan voeding zal ook veel verdampen neem ik aan.
  wie kan mij daar antwoord op geven
  Gr A3

 • OnlineAlien (author) said:

  Altijd voeding geven wanneer de lampen aangaan, dan begint de dag en hebben ze het meeste nodig. Naar het einde toe de laatste uren geef je normaal geen voeding zodat het medium kan uitdrogen en de cannabisplanten niet met natte voeten staan. Om te zorgen dat de aarde niet te nat blijft geef je dus altijd zo vroeg mogelijk je voeding.

 • Ammie said:

  Nice topic! Goed beschreven.
  Ik heb nu zelf amnesia in een tent staan.
  Ze hebben 12 dagen op 18 uur gestaan.
  Nu staan ze al 5 weken op 12 en zien er goed uit.
  Toppen zijn mooi op weg om dicht te groeien.
  Ph hou ik op 5.8 en zit nu op een ec van 1.4
  Nou vraag ik me af hoe ik ervoor kan zorgen dat ik supervette toppen krijg.
  Ik heb wel eens topbooster gezien maar heb hier geen ervaring mee.
  Ook wil ik de laatste 2 à 3 weken op 10 of 11 uur draaien ipv 12.
  Ik heb gehoord dat dit ook een soort boost is. Dat het herfst lijkt ofzo.
  Wie heeft hier ervaring mee?

 • crttt said:

  Great job!

  Zodra ik op internet voeding en supplementen aanklik krijg ik een explosie van producten. Ik zou graag van je horen welke van die producten ik werkelijk moet aanschaffen.

  alvast bedankt

 • OnlineAlien (author) said:

  Hoi

  Eerst en vooral maken dat je al alles goed onder controle hebt, anders zal het weinig nut hebben om allerlei boosters te gebruiken. Op zich heb je weinig produkten nodig, als je wil kun je met een green sensation en gelijkaardige produkten pk 13-14 vervangen waardoor je toppen meer massa krijgen en harder worden en dus meer gewicht. Je toppen zullen niet extreem groot worden maar wel zwaarder.

  Groei, bloeivoeding en wat pk13-14 en eventueel wortelstimulator dan heb je al genoeg. Je planten zullen niet beter worden van produkten,als je klimaat en voeding geven goed regelt met ph en ec zal meer uitmaken.

  succes ermee

 • groenman said:

  Hai ik heb zover ik heb begrepen meeldauw , ik heb het bespoten met de spul die ervoor is gemengd met water , ik zit op week 5 wat te doen vanaf nu en heb je voor mij nog informatie alvast bedankt..

 • OnlineAlien (author) said:

  Hai

  Ik heb niet veel ervaring met meeldauw. Dus gewoon een product vinden tegen meeldauw en hopen op het beste. Sommige mensen zullen er rap vanaf zijn en bij andere is het moeilijker. Lijkt me dat het veel te vochtig in je ruimte is, schimmels worden zeer actief bij 60% vochtigheid. Door je temperatuur en vochtigheid in je hok te controleren kun je schimmels voorkomen, die zitten altijd in de lucht en kan je niet ontwijken. Je moet ervoor zorgen dat ze niet kunnen beginnen ontwikkelen door je klimaat te hebben waar schimmels niet in gedijen. Lage vochtigheid en voldoende temperatuur en goede luchtcirculatie zodat ze niet kunnen hechten. Tegen beestjes en schimmels zijn er niet echt foolproof methoden om te bestrijden daarmee dat men preventief werkt om ze te voorkomen sinds niet altijd makkelijk is ze weg te krijgen.

 • robber said:

  Ik vind de uitleg geweldig.
  Steeds wanneer ik na het lezen weer een vraag heb kom ik het antwoord tegen.
  Alles staat er zo duidelijk beschreven.
  Volgens mij kan het gewoon niet meer mis gaan.

  Bedankt ik druf er nu mee te beginnen.

 • ya said:

  Hallo,
  hoe kan ik het beste beginnen met kweken? Zaadje in de grond
  En dan? Gelijk met water nat maken? Per wanneer moet
  Je voeding geven?

  Bedankt

 • OnlineAlien (author) said:

  Beginnen met een kweekboek te lezen, je moet de basiskennis eerst opdoen, want anders stel je te domme vragen hehe Eenmaal met wat kennis kun je gedetailleerde vragen stellen.

  groets

 • MJ said:

  Hoi,

  Fijne uitleg, die lekker leest zonder allerlei moeilijke en onnodige info!!

  Ik hoop dat je me een antwoord kan geven op de volgende vraag:

  Het water dat ik geef breng ik terug naar een pH van +- 5.8
  maar als ik vervolgens het drainage water meet dan heeft dat een waarde van +- 7.7.
  (ik kweek overigens op cocos)
  Dus als het water zakt door de coccos dan stijgt mijn pH.
  Maakt dit uit??
  Of moet ik mijn pH vooraf nog verder verlagen??

  Ik hoop op wat info hierover,
  Bvd.

 • OnlineAlien (author) said:

  Hai

  De methode die je zegt werkt alleen goed als je met steriel medium werkt zoals steenwol, of korrels… en dergelijk. Voor aarde en kokos moet je specifieke methode gebruiken. Zoek op de 1 op anderhalf extract methode van canna. Daar staat uitgelegd hoe je dit doet. Door middel van een sample van je cocos te nemen..Je moet niet afgaan op de drain van je water anders kan het net verkeerd werken.

 • mau said:

  geweldig,wanneer komt deel 5

 • OnlineAlien (author) said:

  Heb al deeltje geschreven,mss binnen maand en half

 • Stefanakis said:

  Hey Aliën,

  Ik had al eens gepost i.v.b.m. mijn tent die ‘s ochtends veel te vochtig is. Dankzij jouw tips is het de eerste keer dat mijn klimaat behoorlijk is. Ik zit nu in week 5 van de bloei en mijn LV zit tussen 46/55 % en mijn temperatuur is rond 29 graden.

  Alvast bedankt daarvoor, maar nu zit ik met een ander probleempje. Mijn planten staan allemaal mooi groen, k’heb altijd voeding gegeven wanneer ze iets lichter groen waren. Anders gaf ik gewoon water. Maar nu zijn er sommige planten die in de kruin verbrande bladpunten hebben. Sinds dan heb ik 2 weken alleen maar water gegeven (aan degene met problemen, de rest gewoon normaal gevoed). De planten staan nog altijd mooi groen maar de bladpunten blijven nog steeds verbrand.

  Gaat dit nog verdwijnen? Zou ik ze trg beginnen voeden? Of kan dit ook door dat ze te dicht bij de lamp komen?

  Alvast bedankt voor alle tricks en tips
  Stefanakis

 • ganjafarmer said:

  hey bedankt voor de tekst ik heb een vraag en je luikt we wel een kenner

  ik moet voor 2 week op 1 wietplant passen van een mattie die naar jamaika is maar ik heb zelf nog nooit 1 gehad.
  toen hij hem hier bracht had ze al een beetje bruin geele bladjes maar het is een beetje erger geworden, hij is ongeveer 10 cm lang.
  ik weet niet wat voor voeding ze kreeg bij hem maar ik geef haar nu alleen water (iets minder dan een half glas) en verder niks.
  ik heb haar in mijn kamer staan voor het raam maar de zon staat niet de hele dag op de plant.
  wat ook wel handig is om teweten is dat ik in bonaire woon en het is hier elke dag 30 graden.
  behalfe de half doode blaadjes ziet ze er verder wel goed uit ik zie al een beetje thc op het topje :)
  maar moet ik de doode blaadjes er afhalen?
  het doode blad hangt ook een beetje en is het goed als ik mijn kamer raam en deur open laat of juist niet en warneer is het tijd om haar overtepoten?

  ik hoor het graag en alvast bedankt

  p.s. niet alle blaadjes zijn bruingeel en de meeste van die blaadjes zijn maar tot de helft of meer verkleurt

 • OnlineAlien (author) said:

  Moeilijk om duidelijk info te geven zonder plant te zien. Voor het raam is niet echt ideaal en te hoge temperaturen zonder verfrissing zal ook niet echt helpen.. Kan zijn dat de plant de eerste blaadjes afstoot en dus niets aan de hand is. Kan ook zijn dat ze wat voeding nodig hebben,maar dat lijkt me nogal vroeg voor een klein plantjes..

  Als je plant in goedkope aarde staat in een te kleine pot kan die snel vergelen door tekort aan voeding…Overpotten naar een grotere pot zal een tijdje helpen tot ook die aarde opgebruikt is…

  succes ermee

 • Ledjweker said:

  Beste medewerkers,

  Ik zit even met het volgende probleem.
  EC waarde van mijn kraanwater is al standaard 0.9. Ik vind dat vrij hoog.
  Als ik nu voeding moet geven aan mijn plantjes met een
  EC van 1.3 dat betekend dat ik maar heel weinig voeding kan geven omdat mijn kraanwater al
  can zichzelf een hoge EC waarde heeft.
  Op mijn voedings schema staat bijvoorbeeld: standaard EC 0.4 + voeding 1.3= totaal EC 1.7

  Wat is nu verstandig?
  Moet ik gewoon mijn kraanwater van EC 0.9 + voeding van 1.3 geven, dan zou ik op een EC van 2.2 komen in de derde bloei week?
  Of moet ik gewoon EC waarde aanhouden zoals dat aangegeven staat op de groeischema?
  En wat zijn de gevolgen als ik een hogere EC hanteer?

  Ik hoor het graag ban jullie.

 • Silvia said:

  wat als de onderste bladeren krullen?
  heb ik dan voedingstekort of teveel?
  of te veel of te weinig water?

  groetjes Silvia

 • Ray said:

  Hey alien,

  bedankt voor de goede uitleg. Alleen heb ik nog een vraagje aangezien mijn plantje nu overal een paar witte haartjes begint te krijgen. Moet ik nu al beginnen bloeivoeding te geven? Of is de plant nu dan nog steeds in de groeiperiode?

  Alvast bedankt.

  Met vriendelijke groet,

  Ray

 • marchel said:

  hii fijne uitleg, hier kan ik wat mee . loop al dagen te zoeken naar een goede uitleg en kom steeds terug op de jouwe . 2 woorden, PERFECT & BEDANKT

 • OnlineAlien (author) said:

  Cool, goed om te horen daar doen we het voor

 • OnlineAlien (author) said:

  Hoi

  Je zult met een veel hogere ec moeten kweken dan andere mensen. Gewoon alles berekenen op jouw ec. Ik zou gewoon beginnen met de normale ec zoals aangetoond wordt. Uiteindelijk zullen je planten waarschijnlijk vlugger geel worden door de te lage voedingswaarde en zul je veel sneller enkele ec hoger moeten schakelen.

  Je moet gewoon naar je planten kijken en dan zul je wel merken wanneer de ec omhoog moet. Ik ben niet echt voor schema”s. Gewoon beginnen met een lage ec en iedere keer als je ziet dat je planten vergelen dan verhoog je de ec. Dan voor de volgende kweek zul je ongeveer weten op welke ec je zult moeten zitten. Maar de eerste keer zou ik wat aftasten en bekijken wat je planten echt nodig hebben.

 • OnlineAlien (author) said:

  Moeilijk te zeggen, lijkt me meer hittestress, maar zonder foto”s ….

 • OnlineAlien (author) said:

  Hangt er vanaf, de eerste drie weken van de bloei kun je nog groeivoeding geven. Maar als je liever wat kleinere planten wilt, dan kun je al bloeivoeding geven, de mindere stikstof hierin, zal de groei wat remmen..

 • wimpie said:

  Hoi ik heb een vraag ik kweek met amnesia ik zit in week 3 en heb een ec waarde van 1.7 is dat voldoende of moet ik meer gaan geven en kan ik dit de hele kweek geven of mowt sit steeds meer qorden ik hoor van goede kwekers dat je dit moet aanhouden voor amnesia alvast bedankt

 • OnlineAlien (author) said:

  Hangt van de behoefte van je plant af, als het niet genoeg is, zullen ze vergelen en zul je wel naar een hogere ec moeten gaan. Hangt van de omstandigheden af, 1.7 is redelijk hoog dus kan goed zijn dat het voldoende is

 • kiki said:

  Ik zit sterk te twijfelen om eindelijk zelf te beginnen kweken. Ik wil met een kweekkast werken en zou voor drie plantjes gaan dus veronderstel ik dat de kleinste kast volstaat maar wat me het meeste tegen houd is het verbruik aan electriciteit. Wat gaat me dat jaarlijks kosten? Is het wel de moeite dan?

 • OnlineAlien (author) said:

  Ik zou altijd een iets grotere kast nemen omdat je dan extra plaats hebt en minder hitte en werkt makkelijker. Alsook zul je goedkoper uitzijn om je eigen wiet te kweken dan te kopen dus electriciteit kost vrij weinig.

 • Stoppen Met Blowen said:

  Leuk geschreven, heb het zelf ook vaak gedaan vroeger maar ben er gelukkig mee gestopt :)

 • jowann said:

  High,..vraagje waar is van knokke de dichste beste goedkoopste growshop?Ik heb al eenmaal investeert en totaal mislukt! Ondertussen bijgevoed!! Dus nu laat ik ik niks meer aan niet voorzien. Thx
  Jowann

 • OnlineAlien (author) said:

  Hai

  Growshopalien dacht ik, 25 min…

 • dammer said:

  Hallo,

  Ik wil straks beginnen met een aantal plantjes maar zit even met een probleempje. Ik lees zoveel over voeding en er zijn zoveel soorten en merken dat ik er raar van wordt. Maar goed mijn budget bereikt zijn eindpunt ook wel een beetje, door aanschaf van kast, lampen, afzuiging ect ect.
  Ik ben van plan om op aarde te gaan kweken van het het merk golden label special mix zodat ik geen voeding hoef te geven tot in de bloei (als ik de verpakking mag geloven). Klopt dat ook?
  En wat voor voeding heb ik echt nodig tijdens de bloei en welke niet? Zoals ik al zei financieel gezien zit ik niet echt ruim op dit moment dus zou graag willen weten welke voeding belangrijk is. Wat raden jullie mij aan? Want ik heb geen zin om straks bij de growshop weg te komen met een tas vol spul wat ik in eerste instantie toch niet nodig heb.

  Kan ik straks mijn zaailingen gewoon in de golden label aarde zetten en daarin houden tot het einde van de bloeiperiode?

  Alvast bedankt! Gr Dammer

 • SpaceCake said:

  Vet in orde man!

  Denk dat ik door deze handleiding te lezen mijn probleem gevonden heb.

  Mijn gehele plant werd stilaan geel ( bladeren )
  Ik weet dat ik ze al een hele tijd geen voeding geef.
  Dus ben ik zeker dat de voeding moet versterkt worden.
  Ik zit aan einde 2de week bloei. Ik heb hier Soil supermix staan en pk 13-14.

  Met dat mn meeste planten nu vergelen en dat ik weet wat het probleem is.

  Hoe pas ik de voeding nu toe? Geef ik hen meteen de volledige dosis door het tekort? of bouw ik stilletjes aan op elke dag tot ik aan week 4-6 kom en volle lading geef ? Jij had me bubblegummer aangeraden en tziet er idd yummie uit !!! mooie witsoort.

  Laat mij aub gewoon iets weten hoe ik ze moet herstellen. Rap of traag.
  Ze zien er nu zo mooi uit , ik zou het een schande vinden als mn oogst mislukt :(

  Ps : YOU ARE THE MAN !

 • Djar said:

  Hey,

  Vraagje, ik zit nu in m’n 6e week van kweken (amnesia) en het vreemde is dat de rechterkant van de kweekruimte mooi groeit, groene bladeren heeft en er serieus wat topjes komen, maar de linkerkant (in dezelfde ruimte) maar niet willen groeien, de bladeren keer op keer geel worden en de topjes om te huilen zijn. De plantjes staan in grote bakken allemaal, heb grond en voeding van de growshop, volg alle instructies goed op (is m’n eerste kweek), maar toch blijft de linkerkant gele bladeren geven.

  Wat doe ik verkeerd? Heeft iemand dit al eerder meegemaakt?

  Thanks for your message…

 • OnlineAlien (author) said:

  Hai

  Het is op dit moment vrij koud, als de linkerkant is waar de verse lucht binnenkomt kan het goed zijn dat ze daar wat meer last hebben en dus minder goed groeien. Ik denk dat het van de koude komt, tenzij er ergens nog iets speciaal is aan die komt. Maar als e koude lucht daarbinnen stroomt dan groeien ze minder hard en zullen ze ook slechtere toppen aanmaken.

  Een oplossing kan zijn om een air-sock te kopen die de lucht via een nylonsok eerst doet verwarmen en dan verspreidt wordt in de ruimte.

 • OnlineAlien (author) said:

  Hoi

  Zelfs de beste grond werkt niet voor een volledige kweek. Hoe groter je planten worden hoe meer voeding ze nodig hebben, ook de grootte van je potten is belangrijk. Als je pot veel groter is dan de plant zelf dan zal je bijna op water kunnen kweken. Meestal is grond goed voor drie-vier weken. Als je extreem grote potten neemt dan zul je vrij weinig moeten geven.

  Gewoon een groei en bloeivoeding en een pk13-14 eventueel is goed om mee te beginnen.

  Dus ja gebruik redelijk grote potten en dan komt het helemaal goed. Af en toe tijdens de kweek nog wat voeding geven en zal redelijk foolproof zijn.
  Het hangt allemaal af van hoe snel je planten de voeding in je potten verbruiken wat weer afhangt van andere factoren zoals licht en of ze van nature genetica snelgroeiende grootte planten worden.

 • boy said:

  heee allemaaal

  ik had paar vraagjes ik begin voor het eerst kweek in potten heb 5 blueberry white en white whidow, ze zijn nu ongv 4 a 5 cm, ik heb ook een zak batmix ik ben wel begonnen op andere aarden want die batmix zit teveel voeding in voor de kleine plantjes? ongv hoeveel weken zal ik met die batmix beginnen op de zak staat dat 6 weken voeding in zit voor de wiet plant, ik heb ook 2 flessen aptus gekocht is dat nou voor de groei of bloeifase?

  mvg boy

 • anton said:

  zijn zaadjes van 5 eu zo goed als die van 60, of is dat een groot verskil, welke zaadjes raad je aan ?

 • OnlineAlien (author) said:

  Batmix is redelijk zwaar bemest dus je zal er een heel eind mee wegkunnen, hangt ook van de grootte van je potten af en hoeveel wattage. Maar op zich zal je vrij weinig moeten toevoegen. Naar het einde toe zul je wel merken dat ze vergelen vanonder dan moet je beginnen met voeden

 • OnlineAlien (author) said:

  de prijs maakt niet zoveel uit, er is goedkoop zaad die zeer goed is en duur zaad die minder goed is. Zolang je een populaire soort neemt zit je wel veilig. Hangt er vanaf wat je wensen zijn in een plant, sommige planten zijn zeer goed maar minder populair. Over t’algemeen zijn sativas minder populair door de langere bloeiperiode maar zijn mss ook wel beter. Gewoon wat soorten testen en je vindt wel iets leuk, de ene soort al beter dan de andere. Maar dat verschilt van persoon tot persoon.

 • korre said:

  Hoi,
  denk dat ik mijn planten ZWAAR overvoed heb. Ze zijn nu begonnen aan week 6 bloei en zijn nu al een goe week aan het verkleuren(verdorren), te beginnen bovenaan onder de toppen. Bladeren hebben roestplekken die uitbreiden tot het blad verdort. Dat heb ik bij 6 van de 9 planten. Allemaal in dezelfde aarde en zelfde voedingsdosissen gegeven. Heb nu enkele keren beetje water(ph6,2) gegeven. Wat is het beste om te doen zodat ze het toch nog een goe 4 weken uithouden?
  grtz

 • piet said:

  hoi.

  heb een klein vraagje!
  Ik heb na 10 jaar weer eens in heupen gekregen om weer te kweken,nu heb ik 5 big bud staan om te proberen,na het uitkomen van het zaadje en het omhulsel is verdwenen heb ik ze 3 weken en 1 dag in de groei gezet en heb ik redelijk snel voeding gegeven(3 planten 15 cm 2 20 cm)nu staan ze 8 dagen in de bloei(3 van 30 cm 1 van 35 en 37 cm)ze staan er mooi bij alleen de 3 van 30 hebben iets minder blad dan de andere 2.nu kweek ik met een oplossing 10/30/20 en bloeistimulator,nu is mijn vraag kan ik hier mee doorgaan of kan ik beter de laatste 2 weken stoppen met die oplossing en overgaan op 13/14 en evt een verharder gebruiken?zie link foto
  http://i43.tinypic.com/b6aaur.jpg

  gr piet

 • Erik said:

  Ik heb me planten gewoon op balkon.
  Ze doen het goed maar krijg wat gele bladeren.
  Kan ik ook gewoon kamerplantenvoeding erin doen?

  Gr., Erik

 • hichem said:

  Hoi ik ben.hichem.ik.kweek al een.tijdje alleen wat ik nu mee maak heb ik nog nooit gezien
  Ik.heb me stekjes getopt alleen er groeit nu geen nieuwe top aan me stekjes hoe komt dat wantis ander half week terug dat ik ze heb getopt hoop dat je me
  Kan.helpen

  Groetjes

 • OnlineAlien (author) said:

  Stekjes toppen zul je niet snel resultaat zien, de zijtakken zullen beginnen ontwikkelen maar op kleine planten zie je dat niet zo snel. Als je topt moet je wel zorgen dat je al genoeg zijtakjes hebt die kunnen ontwikkelen, een stekje heeft er niet zoveel als een wat grotere plant. Komt goed, gewoon geduld.

 • OnlineAlien (author) said:

  Hoi

  Kan wel, maar goede voeding kost weinig geld, dus waarom zou je geen specifieke voeding kopen speciaal voor je plant. Die is toch wat beter afgestemd op de juiste behoeften want kamerplanten hebben niet zoveel voeding nodig, dus zal vrij zwakke voeding zijn. Beter iets dan niets, maar tegenwoordig vrij makkelijk om wat voeding te bestellen.

 • OnlineAlien (author) said:

  Hai

  pk13-14 gebruik je wanneer de toppen echt hard ontwikkelen. Afhankelijk van de soort kan dat verschillen van tijdstip. Normaal gezien vul je dit aan op je basisvoeding. Tijdens deze ontwikkeling hebben ze vrij veel P K nodig.

  Verharders zijn net hetzelfde als pk-13-14 maar de moderne versie ervan. Oftwel gebruik je het ene of het andere.

 • OnlineAlien (author) said:

  Vrij simpel, altijd goed spelen met veel water zodat overtollige resten wegspoelen, dat is het enige dat je kunt doen. Je planten zullen niet meer mooi worden maar je stopt dat het nog erger wordt.

  Als ze verdorren dan heb je toch al vrij zware voeding gegeven, wat normaal gezien vrij moeilijk is als je goede voeding voor je planten gekocht hebt. Tenzij je voeding gebruikt hebt van een gewoon tuincentrum die niet afgestemd is op je planten kun je plots wel in problemen raken.

  Planten hebben niet constant voeding nodig, hangt van de fase af waarin ze hun bevinden. Op sommige tijdstippen hebben ze vrij veel nodig en andere heel wat minder. Door te weten wanneer ze veel voeding nodig hebben, zul je minder in de problemen komen.

  Maar goed voordat ze verkleuren waren je bladpunten al aan het verbranden, dus je kon toch al een redelijk tijdje zien dat je verkeerd bezig was voordat het zo erg geworden is.

 • Tofke said:

  Na terug 2 mislukte pogingen dit jaar éénmaal tijdens storm stengel afgebroken en dan nog eens een vriendin te blijven hangen met haar ring aan men stekkie, mag ik nu wel spreken van goed groeiende planten de bloei is nu bezig en heb van een vriend groei en bloeisimulator gekregen Bloeisimulator heet Topmax van Biobizz, en de groei en bloei zorgt voor hogere opbrengst tot 2x toe volgens die vriend en noem: Excelent Explosief – Bloei Steroide dit laatste is een aanvullende meststof het zorgt dat top harder, zwaarder en groter wordt het E.C. wordt hierbij verhoogt gedurende de laatste 3weken van de bloei en echt iedereen zegt het damn wat een verschil, maar tgeen ik niet begrijp is dat bij het voedingsschema max ph maar 6,0 is.
  Verder ben ik ontzettend tevreden over de prod’n en die vriend tuurlijk, intss andere vriend die met moeite opbrengst had, had nog 1plant staan in de laatste 2weken heb hem wat meegegeven en ook hogere opbrengst, dus zekers aan te raden deze producten is men 2e jaar intss last year gebruikte ik een product van aveve tuincentrum ook met fosfor calium en stikstof maar belange niet zo’n bloei als nu om maar te zwijgen van de opbrengst die me te wachten staat.
  Die Nederlanders en de prod’n zijn beter dan de belgische thx.

 • alex said:

  hoi, ik heb een vraag m.b.t. het water geven en het voorkomen van toprot. ik lees in dit artikel over watergeven als de lamp aan gaat maar ik hoor op een andere site dat je het beste water kan geven 2 uur nadat de lamp is aangegaan. na die 2 uur komt de plantverdamping pas op gang. geef je eerder water dan neemt de plant wel water op maar kan zij het niet verdampen. en daardoor krijg je weer beschadigde cellen en toprot.tenminste dat is een van de redenen dat je toprot zou kunnen krijgen.mijn vraag aan u is of dit waar is de ja of de nee. alvast bedankt alien.

 • Ammi said:

  Hi
  Ik heb een paar amansia! nu ze zijn in 7e weel ban begint dus 5e week van bloei! ik vind alles goed allen, wietplanten niet zeer sterk bloeien! ze lijkt stil ! wat is de probleem wat heb ik fout gedaan?
  Gr

 • joshua said:

  dag allien,

  ik ben beginnen kweken met batmix als grond en bio nova soil supermix (op jullie aanraden) plus atami boombastic, mijn vraag gaat over de ec waarde, in de winkel hadden ze mij verteld om te beginnen met 20ml per 10L en zo op te drijven naar 40ml per 10L wanneer je planten in hoogste nood zijn.
  mijn kraanwater heeft een ec van 0,6 en als ik 20ml soil supermix toevoeg is de ec 1,5, bij 30ml 1,9 en bij 40ml 2,3, de boombastic heeft een waarde van 0,4 bij 1ml per 10liter, dus 2,7 ec als ik dit allemaal brouw. de batmix heeft ook al een hoge waarde, mijn vraag nu is of dit ok is of ik eventueel minder boombastic of soil supermix moet geven aangezien dit toch een te hoge ec is of is dit normaal bij dit produkt?

 • Dehoka said:

  Prachtige uitleg voor een beginner Thx

 • Dehoka said:

  Net begonnen met green poison te ontkiemen vol verwachtingen…

 • OnlineAlien (author) said:

  Zal zeker goedkomen, is een goede soort hehe

 • OnlineAlien (author) said:

  Hoi

  Lijkt me logisch dat wanneer je bloombastic gebruikt, je iets minder standaard voeding gebruikt, zoals dus minder supermix gebruiken. Je geeft gewoon 0.3 ec minder supermix en dan zit je perfect goed.

 • OnlineAlien (author) said:

  Hmmm weinig info,ze hebben een lange bloeiperiode, dus lijkt me vrij normaal dat ze nog geen grote toppen hebben zoals een 8 weken soort?
  Ze zullen steeds dikker worden.. Moet normaal toch 11-13 weken, dus nog tijd genoeg?

 • stef cas said:

  Zeer bruikbare informatie. Van het beste dat ik al gevonden heb op het net.
  Dank u wel.

 • suzy said:

  ik heb een paar vragen
  ik kweek voor de eerste keer
  ik heb silverhaze staan nu in 8 weken bloei
  wanneer ga ik spoelen ?
  zet ik ze in het donker en voor hoelang en per wanneer ?
  en klieven is dat verstandig en per wanneer en hoe kan ik dit het beste doen ?
  verder heb ik heel veel aan deze info op de site gehad, dank je wel!
  duidelijk verhaal allemaal
  gr suzy

 • nima said:

  hello. kan ik gebruik bassis voeding voor alle periood ?omdat ik woon niet in nederland en ik heb aleen een bassis voeding in mij hand …is het geschikt een bassis voeing gebruiken voor (groei+bloei)?of is dat better ik aleen gewoon water geven of van groot pot gebruiken welke is better?

 • gotya said:

  Anno 2014 nog steeds zeer nuttig voor een beginner…tnx

 • Bindaoud said:

  Toppie Man!!

  Ik was al, stuntelig, begonnen met 8 stekjes in een ruimte van 2X2X2mtr onder één lamp (400w). Als aarde heb ik Bath mix gebruikt en heb op aanraden geen voeding gegeven. Ze doen het eigenlijk goed. Heb alleen veel moeite om de temperatuur en vochtigheid onder controle te houden. Toch schijnt ze dat niet veel uit te maken. PH heb ik op rond 6 staan. Ik verlaag de PH waarde met zoutzuur op advies van een aquarium specialist.
  ** KAN DAT DE SMAAK UITEINDELIJK BEIINVLOEDEN?
  Dummbo die ik ben heb ik de meisjes al 4 weken in de groei staan. Na lezen van je artikel ben ik gelijk naar mijn hut gerend en heb ze gemeten. Ze zijn nu rond 35cm dus als de donder de lamp gewisseld en de schakelaar op 12/12 gezet.
  ** KAN IK NU NOG IETS DOEN OM DE HOOGTE TE REGULEREN? ZE HEBBEN ZO’N 1.5MTR HOOGTE BESCHIKBAAR.
  ** IK WATER DE PLANTEN VAAK VAN BUITEN NAAR BINNEN OM DE VOEDING VAN DE BATH MIX ZOVEEL MOGELIJK TE BENUTTEN EN DE WORTELS TE LATEN ZOEKEN. IS DAT AAN TE RADEN?
  DENK JE DAT ZE MET DEZE AARDE NOG VOEDING GAAN NODIG HEBBEN?
  Nogmaals mijn hartelijke dank voor een super handleiding!

 • OnlineAlien (author) said:

  Als je planten te groot zijn, kan je enkel toppen zodat ze in de breedte gaan groeien. Maar dat doe je voordat ze in bloei gaan. Daarnaast heb je tegenwoordig produkten die de celstrekking remmen,maar geen ervaring mee.

  Batmix is goed bemest en als je grote potten hebt kun je bijna op alleen water kweken, best om af en toe 2 maal per week toch te voeden anders als de voeding plots op is kunnen ze snel geel worden. Afhankelijk van de grootte van je planten en potten dus zou je theoretisch alleen water kunnen geven. Als je plant groter dan je pot begint te worden dan zullen ze zeker extra voeding nodig hebben.

 • OnlineAlien (author) said:

  basisvoeding is perfect? Andere middelen helpen ook, maar daarmee kom je al heel eind ver.

 • OnlineAlien (author) said:

  Spoelen kun je in laatste week doen als je overtollige voeding weg wilt. In’t donker zetten is niet nodig, en klieven ook niet. Dat zijn oude methodes die wel werken maar de moeite waard niet zijn om te doen, voor de lol kun je het es proberen.

 • OnlineAlien (author) said:

  bedankt daar doe ik het voor

 • Mikel said:

  Beste,

  Allereerst mijn complimenten voor het stuk! Ik ben er heel wat wijzer uit geworden alleen zit ik nog met een aantal vragen en ik hoop dat jij mij daar verder mee kunt helpen.
  Als volgt:

  Ik heb nu 5 planten in speceykuipen staan van 90 liter. Dit is de 3e keer dat ik buiten kweek maar ik heb de vorige keren niet optimaal resultaat gehad, dus ik vraag me af wat ik niet goed doe.
  Ik geef ze 3 maal per week water met groeivoeding en wortel stomulator is dat voldoende en hoelang raad jij aan wortel stimulator te geven? Daarnaast vroeg ik me af of dit voldoende is qua voeding of zal ik ze ook pk13-14 geven(of is dat alleen in de bloeifase)? Wat ik uit jouw stuk begreep is dat de bloeifase rond half Juli meestal begint, moet ik ze dan stimuleren met bloeivoeding? En is het bij buiten planten ook nodig deze een aantal dagen te verduisteren en zo ja hoelang en hoe doe ik dat met planten die straks 2 m ps zijn? Als laatste vroeg ik me af hoe ik toprot kan voorkomen? (Ze staan uit de wind)

  Alvast erg bedankt voor je commentaar!

  Groet, Mikel

 • Bryan Madretsma said:

  Heey ffe een vraagje mijn silverhaze staat nu 2 weken in de bloei en alles is mooi groen ,maar nu merk ik DAT de stammetjes van de blaaderen eens paarse kleur krijgen wat nu ?

 • Mitchell said:

  Is al helemaal geregeld..

 • OnlineAlien (author) said:

  Buiten in de kou kunnen soorten wel eens bepaalde kleuren weergeven, vooral paarsachtige.

 • OnlineAlien (author) said:

  Hoi
  Grote buitenplanten kweken is makkelijk,maar we zitten niet in spanje, dus als je de beste resultaten wilt zul je moeten zorgen dat ze eerder afbloeien of vroege buitensoorten nemen die mss minder lekker zijn. Je kan de planten s’avonds binnenplaatsen als je de ruimte hebt en dan smorgens vroeg op het juiste uur terug buiten, zo kan je zorgen dan ze 12 uur licht en 12 uur nacht krijgen en eerder gaan bloeien. Vergt wat moeite,maar dat kun je begin juli doen voor 2.5 weken,daarna zal de bloei vanzelf verder zetten sinds de lichturen gedaald zijn en zal je plant eerder in september klaar zijn zodat het nog zonnig is dan. Toprot kun je niet echt voorkomen, typische buitensoorten zijn er sterker bestand tegen andere soorten. Je kunt ze eventueel besproeien met anti toprot middel. Als ze lang nat staan of het is slecht weer voor lange tijd zullen de meeste soorten bezwijken, een klein beetje toprot zal je altijd wel hebben.
  Enige dat je kan doen om dat tegen te gaan, is moeite steken om je planten binnen en buiten te plaatsen op vaste uren. Zorgen dat je planten vroeger in de bloei gaan dan normaal zodat ze eind september klaar zijn is de beste manier om mooi toppen te hebben en toprot voor te zijn.
  Als we in spanje zaten dan hadden we het probleem niet ehhe
  ps: natuurlijk ook zorgen dat je planten niet te geel worden tegen het eind van de kweek, buitenplanten kunnen veel voeding verbruiken en als ze tijdens de bloei tekort hebben kan dit ook je opbrengst verminderen. Dus je zal normaal goed moeten voeden met bloeivoeding de laatste weken.

 • Virgin said:

  Hallo,

  Super goede informatie gelezen, daar kan ik wel wat mee.
  Voor mij de 1e keer en tot dus ver gaat het goed, maar ik heb een aantal vragen waar ik hoop dat jullie mij bij kunnen helpen. Er zijn een paar planten klein gebleven, ongeveer 30 cm terwijl de rest er met kop en schouders bovenuit steekt. Hoe kan ik dit de volgende keer verbeteren? En ik heb bij de grote planten waarbij er veel groot blad was wat in mijn ogen voor de toppen hing waardoor het licht er niet goed bij kon bij sommige weggehaald. Kan/mag dit en kan dit kwaad? Of moet ik dit vooral niet doen?

 • OnlineAlien (author) said:

  Moeilijk om te zeggen wat er scheelt met je te kleine wietplanten. Kregen ze genoeg licht, kregen ze evenveel voeding als de grotere planten waardoor
  ze eigenlijk teveel voeding kregen? Waren het achterblijvers die sinds het begin al zeer slecht in omvang toenamen. Iedere wietsoort is een mengeling van indica en sativa, dus het kan goed zijn dat de grotere planten meer de sativagenen bevatten en dus groter worden. Als ze ongezond eruit zien dan ligt de oorzaak elders.
  Blad weghalen is zeker niet aan te raden in het begin, naar het einde van de kweek toe is dit minder een probleem. Beter dan wietblad weg te halen is het blad in het midden doorknippen zo zit het niet in de weg en kan de wietplant het resterend blad nog gebruiken om licht op te vangen. Als je in de laatste week bloei zit mag je wat meer bladeren verwijderen dan in het begin.

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.